Hoe wordt de benodigde lengte van een oprijplaat berekent?

U moet een hoogteverschil overbruggen en wilt daar een oprijplaat voor aan gaan schaffen. Hoe kunt u nu berekenen hoe lang de betreffende oprijplaat moet zijn? Dat leggen wij graag aan u uit.

Om veilig gebruik te kunnen maken is het van belang om te weten dat de helling waaronder een oprijplaat wordt gebruikt nooit meer dan 30% mag zijn. Dit staat gelijk aan een hellingshoek van circa 16°. Met dit gegeven kunt u, aan de hand van een formule, berekenen welke lengte u ongeveer nodig bent.

Formule voor het brekenen van de benodigde lengte van een oprijplaat

De formule om de benodigde lengte te berekenen is dus L = (H:α) x 100 In deze formule staat L voor de lengte van de oprijplaat, H voor het te overbruggen hoogteverschil en α voor de hellingshoek.

Om nu te bepalen hoe lang de oprijplaat in een bepaald geval moet zijn moeten we dus weten welk hoogteverschil er moet worden overbrugt. Het hoogteverschil in millimeters delen we door het percentage van de maximale hellingshoek (die dus nooit meer mag zijn dan 30). De uitkomst hiervan vermenigvuldigen we met 100 wat ons de benodigde lengte van de oprijplaat oplevert.

Een klein rekenvoorbeeld

Stel dat u een hoogteverschil van 105 centimeter moet overbruggen. Dan gebruikt u de formule als volgt:

Lengte van de oprijplaat = (1050 mm : 30) x 100 De uitkomst van deze rekensom laat zien dat er in dit geval een oprijplaat van 3,50 meter lengte nodig is.

Onderstaand diagram laat ook de verschillende waardes zien die worden gebruikt om de lengte van een oprijplaat te bepalen, en welke relatie zij tot elkaar hebben in de genoemde formule.

Bereken snel de minimaal benodigde lengte van een oprijplaat

In plaats van de formule in te gaan vullen kunt u ook gebruik maken van onderstaande generator, waarbij wordt gerekend met een hellingshoek van 30%. Als u in het bovenste veld het hoogteverschil in millimeters invult verschijnt in het veld eronder de benodigde lengte in millimeters.